برنامه كنكور 95-94دبيرستان الهام

 برنامه مطالعاتي  رشته رياضي

برنامه مطالعاتي رشته تجربي

 

 

برنامه كلاسهاي تابستان1394

 

 

 

 خانم پگاه خسروي نيا موفقيت شما و كسب مقام دوم در مسابقات ايران - اپن را به شما تبريك مي گوييم و آرزوي بهروزي شما را داريم.

 

 

كسب موفقيت در مرحله اول المپياد كشوري رشته شيمي را به خانم خديجه اسفنديار تبريك مي گوييم.

 

                                

 

كسب موفقيت در مرحله اول المپياد كشوري رشته فيزيك را به خانم ها مائده ايرجي راد،غزل لاهوتي و زهرا موسوي تبريك مي گوييم.

 

 

جدول برنامه ساعت كاردبيرستان

 

قبول شدگان كنكور سراسري 93

 

قبول شدگان كنكوردانشگاه آزاد 93